Menadžment

Direktor

dr. Renata Milkosdr Renata Miklos, specijaista radiologije

kontakt:

e-mail:

 


Pomoćnik direktora za zdravstvenu delatnost

images

 

kontakt:

e-mail:


Pomoćnik direktora za finansije

images

 

kontakt:

e-mail:


Pomoćnik direktora za pravne poslove

images

 

kontakt:

e-mail:


Glavni sestra

images

 

kontakt:

e-mail: