O nama

Dom zdravlja je nosilac primarne zdravstvene zaštite. Svi napori usmereni su ka prevenciji i zdravstvenom prosvećivanju građana. Uvođenjem informacionog sistema omogućeno je korišćenje elektronskog kartona i stvoreni su uslovi za timski rad lekara i medicinskih sestara. Građanima je omogućeno da se opredele za izabranog lekara, koji će brinuti o njihovom zdravlju, koji će ih poznavati. Pored toga, omogućeno je da telefonskim putem dobiju savet svog lekara ili poruče terapiju za hronične bolesti.