Kako zvati 194

Na prijemu poziva u dispečerskoj jedinici rade iskusni medicinski tehničari sa dugogodišnjim radom na terenu, koji vrše trijažu poziva –razvrstavanje po redu hitnosti. Svi pozivi upućeni preko broja 194 se obavezno snimaju na registrofonu.

Pravilno upućen poziv hitnoj pomoći:

  • predstavite se
  • osnovne tegobe (kratko opisati na šta se bolesnik žali  i od kada tegobe traju)
  • ako se radi o povredi okolnosti povredjivanja (šta se desilo, koji deo tela je povredjen)
  • ime i prezime, kao i starost pacijenta (ako je nepoznata osoba približna starost i pol)
  • ako se radi o saobraćajnoj nesreći – približan broj povredjenih
  • tačna adresa (ako je zgrada, broj ulaza, sprat, broj stana, ako je na javnom mestu poznati orijentir –  što tačnija lokacija)
  • ostavite svoj broj telefona sa kojeg zovete ako su potrebne dodatne informacije
  • nemojte prekidati vezu dok dispečer razgovara sa vama
  • strpljivo odgovarajte na postavljena pitanja, ona pomažu u donošenju prave odluke o trijaži
  • trudite se da budete smireni I da govorite razgovetno

kako zvati 194

Urgentna ekipa na intervenciju izlazi sa sirenom i rotacionim plavim svetlom – obeležja da se radi o kritično obolelom pacijentu i molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju ova obeležja I da nam ustupe prvenstvo prolaza.