Služba opšte medicine

Služba opšte medicine

Služba opšte medicine promoviše zdravlje i posebno je odgovorna za zdravlje zajednice.

Primarnu zdravstvenu zaštitu u Službi opšte medicine, građani ostvaruju preko izabranog lekara koji radi u timu sa medicinskom sestrom ili tehničarem.
Pacijentima je omogućeno telefonsko zakazivanje pregleda, kontrola i poseta radi produženja terapije za hronična oboljenja, konsultacije sa svojim izabranim lekarom i sestrom. Na taj način postiže se brži, bolji i efikasniji rad fokusiran na ličnost, sa ciljem da se poboljša zdravstveno stanje stanovništva, razvije aktivan pristup ka pojedincu i poveća zadovoljstvo korisnika.

Izabrani lekari službe opšte medicine:

 

Radno vreme službe: