Služba zdravstvene zaštite žena

Služba za zdravstvenu zaštitu žena pruža primarnu zdravstvenu zaštitu svim građankama Novog Kneževca i okolnih naselja. Svoju delatnost obavlja putem preventivnog i kurativnog rada, kroz ranu dijagnostiku, terapiju, kontinuirani zdravstveno-vaspitni rad, rad na planiranju porodice, kao i rad u Savetovalistu za trudnice.

ginekologija

U Službi zdravstvene zaštite žena se mogu obaviti sledeći pregledi:

  • preventivni ginekološki pregled koji obuhvata: uzimanje Papanikolau testa, uzimanje vaginalnog sekreta, kolposkopski pregled, palpatorni pregled dojki (po potrebi upućivanje na ultrazvučni pregled dojke i mamografiju)
  • ciljani ginekološki pregled koji obuhvata: bimanuelni pregled, uzimanje Papanikolau testa
  • prvi pregled trudnice koji obuhvata utvrđivanje starosti trudnoće, određivanje VTP (verovatnog termina porođaja), upućivanje na laboratorijske analize i drugo
  • kontrolni pregled trudnice koji obuhvata kontrolu telesne težine i arterijskog krvnog pritiska, ultrazvučnu kontrolu, praćenje trudnoće i stanje ploda
  • Savetovalište za trudnice koje postoji pri svakom odeljenju i obuhvata redovne kontrole telesne težine i arterijskog krvnog pritiska, savetovanje o pravilnoj i uravnoteženoj ishrani, kao i značaj redovnih kontrola kod ginekologa
  • ginekološki pregled radi lečenja koji obuhvata ginekološki pregled i ostale preglede ciljano i u skladu sa tegobama i procenom lekara

Izabrani lekari službe opšte medicine:

Radno vreme službe: