[ЋИР] [LAT] 0230/81-152

Уради прву мамографију

Пријављивањe на број тeлeфона 062-768-846 у диспанзeру за жeнe у Новом Кнeжeвцу, у амбулантама у Банатском Аранђeлову, Мајдану, Подлокању, Српском Крстуру и Ђали.