Kontakt

Dom zdravlja Novi Kneževac:
 • tel/fax: 0230 81 110
 • Adresa: Kralja Petra I Karadjordjevica 85
 • 23330  Novi Kneževac
 • PIB: 101460328
 • Matični broj: 08246734
 • Tekući računi: 840-183661-08, 840-183667-87, 840-462761-12

Ambulanta Banatsko Arenđelovo:

 • tel: 0230 389 009
 • adresa:

Ambulanta Đala:

 • tel:
 • adresa:

Ambulanta Majdan:

 • tel:
 • adresa:

Ambulanta Podlokanj:

 • tel:
 • adresa:

Ambulanta Srpski Krstur:

 • tel:
 • adresa: