[ЋИР] [LAT] 0230/81-152

Годишњи извeштаји

Други ребаланс фин.плана за 2024. год.
Ребаланс фин.плана за 2024.годину
Финансијски план за 2024.годину
Завршни рачун за 2023.годину
Коначни обрачун са здравственим установама за 2023.год.
Извештај о извршењу буџета по готовинској основи 31-12-2023
Шести ребаланс фин.плана за 2023.годину
Пети ребаланс фин.плана за 2023.годину
Четврти ребаланс фин.плана за 2023.год.
Трећи ребаланс фин.плана за 2023. год.
Други ребаланс фин.плана за 2023. год.
Ребаланс финансијског плана за 2023.год.
Финансијски план за 2023.год.
Завршни рачун за 2022.год.
Извештај о извршењу буџета по готовинској основи 31-12-2022
Извештај о извршењу буџета по готовинској основи 30-06-2022
Ребаланс фин.плана за 2022.год.-5
Ребаланс фин.плана за 2022.год.-4
Ребаланс фин.плана за 2022.год.-3
Ребаланс фин.плана за 2022.год.-2
Ребаланс фин.плана за 2022.год.
Финансијски план за 2022.год.
Завршни рачун за 2021.год.
Коначан обрачун за 2021.год.
Извештај о извршењу буџета по готовинској основи 31-12-2021
Ребаланс фин.плана за 2021.год. - 4
Ребаланс фин.плана за 2021.год. - 3
Ребаланс фин.плана за 2021.год. - 2
Рeбаланс фин.плана за 2021.год.
Финансијски план за 2021.год.