[ЋИР] [LAT] 0230/81-152

Годишњи извeштаји

Финансијски план за 2022.год.
Завршни рачун за 2021.год.
Коначан обрачун за 2021.год.
Извештај о извршењу буџета по готовинској основи 31-12-2021
Ребаланс фин.плана за 2021.год. - 4
Ребаланс фин.плана за 2021.год. - 3
Ребаланс фин.плана за 2021.год. - 2
Рeбаланс фин.плана за 2021.год.
Финансијски план за 2021.год.